El Meu Català Avança A Poc A Poc

Trobada d’Estudis “Els paisatges de Paco Candel”

0 0 about 1 year ago
C2 Dossier Alumne © Versió actualitzada 2018 Consorci per a la Normalització Lingüística
Unitat 2 Activitat 6: tasca intermèdia
A partir del guió que has elaborat a l’activitat 2 i de les reflexions de l’activitat 5, fes el discurs inaugural de la Trobada d’Estudis “Els paisatges de Paco Candel”, d’uns 4 o 5 minuts, en què exposis la tasca de la Fundació, expliquis la finalitat de la Trobada i presentis el conferenciant que obrirà les ponències. Tingues en compte tots els aspectes que ... See More

Author

Find us on Facebook